Incasso

 

Bij onze incassoservice stellen wij één doel centraal: een snelle inning van uw vorderingen zonder dat u moet inleveren op uw factuurbedrag.  Hoe langer hoe meer worden ondernemers geconfronteerd met slechte betalers. U verliest hierbij niet enkel geld, maar ook uw kostbare tijd, die u anders aan uw core-business kan besteden.

 

Wat kost u dit?

Bij het begin van onze samenwerking zien wij uw algemene voorwaarden na en passen deze aan waar nodig opdat wij bij de inning van niet-betwiste facturen ons ereloon volledig zouden kunnen doorrekenen aan uw debiteur. Tenzij deze insolvabel is, draait u dus niet op voor ons ereloon of voor de gerechtskosten. Wij doen er alles aan opdat u het volledige bedrag van uw factuur met interesten zou ontvangen. Ook geven wij u advies om uw intern debiteurenbeheer te optimaliseren.

Zie ook onze online incassotool: